Βοήθεια

"Αν μπορείτε να το όνειρο, στη συνέχεια μπορείτε να επιτύχετε αυτό. Θα πάρετε όλα τα θέλετε στη ζωή αν σας βοηθήσει αρκετά άλλα άτομα να πάρουν αυτό που θέλουν.»

Zig Ziglar