วิธีใช้

"ถ้าคุณสามารถฝันถึงมัน แล้วคุณสามารถใช้มัน คุณจะได้รับทั้งหมดที่คุณต้องการในชีวิตถ้าคุณช่วยพอคนอื่นได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ"

ชนำ Ziglar