Термини

1 приемането на използването на MyCyberPals правила и условия

Вашият достъп до и използване на MyCyberPals се подчинява изключително на тези правила и условия. Няма да използвате сайта за всякакви цели, която е незаконна или забранена от настоящите правила и условия. С помощта на сайта вие напълно приемате реда, условията и отказване от права, съдържащи се в настоящото известие. Ако не приемете тези правила и условия, вие трябва незабавно да спрете използването на Web сайта.

2 данни за кредитна карта

MyCyberPals никога няма да поиска данни от кредитни карти и поиска, че не го въведете върху някоя от формите на MyCyberPals .

3 съвети

Съдържанието на сайт MyCyberPals не представляват съвети и не трябва да се разчита при отпускането или Въздържането от вземане на всяко решение.

4 промяна на употреба

MyCyberPals си запазва правото да:
4.1 промените или премахнете (временно или постоянно), уеб сайт или част от него без предупреждение и ви СОnfirm този MyCyberPals не носи отговорност към вас за такива промени или премахване and.
4.2 променя тези правила и условия по всяко време, и продължаване на използването на уебсайтове след всяка промяна се приема да бъде вашето приемане на тези промени.

5 връзки към сайтовете на трети страни

MyCyberPals сайт може да включва връзки към сайтовете на трети страни, които са контролирани и поддържани от други. Всяка връзка към други уеб сайтове не е потвърждение на такива сайтове и вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за съдържанието или наличието на такива сайтове.

6 авторско право

6.1 всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост в сайта и неговото съдържание (включително без ограничение, сайт дизайн, текст, графики и всички софтуер и източник кодове, свързани с уеб сайта) са собственост или лицензирани за MyCyberPals или използват по друг начин от MyCyberPals е позволено от закона.
6.2 в достъп до сайтаВие се съгласявате, че вие ще имат достъп до съдържанието единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Нито един от съдържанието може да се изтеглят, копират, възпроизведени, съхранявани, продадени или разпространява без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права. Това изключва изтеглянето, копиране или отпечатване на страниците на сайта за лична, некомерсиална употреба само.

7 опровержение и ограничаване на отговорността

7.1 Сайтът е предоставена на една AS е и както е НАЛИЧНА база без каквато представителство или одобрение прави и без гаранция от всякакъв вид дали преки или косвени, включително, но не само подразбиращи се гаранции за добро качество, пригодност за определена цел, ненарушение, съвместимост, сигурност и точност.
7.2 до степента, позволена от закона, MyCyberPals не носи отговорност за непреки или последващи загуби или щети, независимо (включително без ограничение загуба на бизнес, възможност, данни, печалбата) произтичащиот или във връзка с използването на сайта.
7.3 MyCyberPals не дава никакви гаранции, че функционалността на сайта ще бъде непрекъснат или безплатно, грешка, че дефектите ще бъдат коригирани или че уеб сайта или сървъра, който я прави достъпна, са свободни от вируси или нещо друго, които могат да бъдат вредни или деструктивни.
7.4 нищо в тези правила и условия се тълкува така че да се изключи или ограничи отговорността на MyCyberPals за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на MyCyberPals или на неговите служители или агенти.

8 обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазвате MyCyberPals и неговите служители и агенти от и срещу всички пасиви, съдебни такси, щети, загуби, разходи и други разноски във връзка с всякакви претенции или искове, предявени срещу MyCyberPals , произтичащи от всяко нарушение на тези правила и условия или други задължения, произтичащи от използването на този сайт от вас.

9 скъсване

Ако някое от тези условия andУсловията следва да бъдат определени да бъде невалиден, незаконен или неприложима по някаква причина от всеки съд с компетентна юрисдикция, тогава такъв срок или условие са отрязани и останалите правила и условия се оцелее и да останат в пълна сила и продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

10 закон

Тези правила и условия се урежда от и тълкуват в съответствие със закона и с настоящото предоставяте на изключителната юрисдикция на съдилищата.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас