Podmínky

1 přijetí použití MyCyberPals a podmínek

Váš přístup a využívání MyCyberPals podléhá výlučně těmito ustanoveními a podmínkami. Nebudete používat webové stránky za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a podmínkami. Užíváním webu jsou plně přijmout podmínky a právní omezení obsažená v tomto sdělení. Pokud nesouhlasíte, tyto podmínky se musí okamžitě přestat používat webové stránky.

2 údaje o kreditní kartě

MyCyberPals se nikdy žádat o kreditní kartě a požádat, aby jste zadávat na některou z forem na MyCyberPals .

3 Rada

Obsah webové stránky MyCyberPals nepředstavují doporučení a neměli spoléhat nebo zdržet jakékoliv rozhodování.

4 změna využití

MyCyberPals si vyhrazuje právo:
4.1 Změna nebo odebrání (dočasně či trvale), webové stránky nebo libovolnou část bez upozornění a ty confirm že MyCyberPals nebude odpovědná za jakékoli takové změny nebo odebrání a.
4.2 kdykoli změnit tyto podmínky a podmínky, a vaše pokračující používání webových stránek, po jakékoliv změně, se považuje za vaše přijetí těchto změn.

5 odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky MyCyberPals může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou kontrolovány a udržovány jinými. Každý odkaz na jiné webové stránky není potvrzením těchto webových stránek a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neodpovídáme za obsah ani dostupnost těchto stránek.

6 autorská práva

6.1 veškerá autorská práva, ochranné známky a všech ostatních práv duševního vlastnictví v webová stránka a její obsah (včetně, bez omezení, web design, text, grafiku a všech softwaru a zdrojové kódy spojené s webem) jsou vlastněny nebo licencovány MyCyberPals nebo jinak používán MyCyberPals zákonem.
6.2 v přístupu k webuSouhlasíte s tím, že budou přistupovat obsahu výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Žádný obsah může být stáhnout, kopírovat, reprodukována, přenášena, skladovány, prodávány nebo rozdávány bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. To vylučuje, stahování, kopírování nebo tisk stránek internetové stránky pro osobní, nekomerční domácí použití pouze.

7 zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

7.1 internetových stránek je poskytován na AS je a dostupné základ bez jakýchkoliv prohlášení a potvrzení provedené a bez záruky jakéhokoli druhu zda výslovné nebo mlčky předpokládané, včetně, ale ne omezení předpokládaných záruk uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, neporušení, kompatibilita, bezpečnost a přesnost.
7.2 k rozsahu povoleném zákonem MyCyberPals nebude odpovědná za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody jakéhokoliv (včetně, bez omezení ztráty z podnikání, příležitost, data, zisky) vznikléz nebo související s používáním webových stránek.
7.3 MyCyberPals neposkytuje žádnou záruku, že funkčnost stránek nepřerušené nebo bezchybné, že vady budou opraveny nebo že webové stránky nebo server, který je k dispozici jsou viry nebo cokoliv jiného, které může být škodlivé, nebo destruktivní.
7.4 v těchto obchodních podmínkách se výkladem nelze vyloučit nebo omezit odpovědnost MyCyberPals pro smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti MyCyberPals nebo že jeho zaměstnanců nebo zprostředkovatelů.

8 odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte a MyCyberPals a jeho zaměstnanci a agenti z a proti veškeré závazky, právní poplatky, škody, ztráty, náklady a výdaje nároky nebo žalobách podaných proti MyCyberPals vyplývajících z jakéhokoliv porušení těchto podmínek a podmínky nebo jiné závazky, vyplývající z vašeho používání této webové stránky.

9 odstupné

Je-li některá z těchto podmínek aPodmínky by měly určit za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné z jakéhokoliv důvodu jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce pak takový termín nebo podmínku odděleno a zbývající termíny a podmínky přežít a zůstávají v plné platnosti a účinnosti a nadále závazné a vynutitelné.

10 zákon upravující

Tyto termíny a podmínky se řídí a vykládá v souladu se zákonem a tímto předložit výhradní jurisdikci soudů.

Pro další informace prosím kontaktujte nás