Vilkår

1 accept brugen af MyCyberPals vilkår og betingelser

Din adgang til og brug af MyCyberPals er udelukkende underkastet disse vilkår og betingelser. Du vil ikke bruge hjemmesiden til noget formål, som er ulovligt eller forbudt af disse vilkår og betingelser. Ved hjælp af hjemmesiden er du fuldt ud accepterer de vilkår, betingelser og ansvarsfraskrivelser indeholdt i denne meddelelse. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser skal du straks stoppe med at bruge hjemmesiden.

2 kreditkort detaljer

MyCyberPals vil aldrig bede om kreditkortoplysninger og anmode om, at du ikke indtaster det på nogen af former for MyCyberPals .

3 rådgivning

Indholdet af MyCyberPals hjemmeside udgør ikke rådgivning og bør ikke påberåbes i at gøre eller undlade at træffe nogen beslutning.

4 ændring af brug

MyCyberPals forbeholder sig ret til at:
4.1 ændre eller fjerne (midlertidigt eller permanent) hjemmesiden eller nogen del af det uden varsel og du confirm at MyCyberPals kan ikke holdes ansvarlig for dig for en sådan ændring eller fjernelse og.
4.2 ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, og din fortsatte brug af hjemmesiden efter eventuelle ændringer anses for at være din accept af sådanne ændringer.

5 links til tredjepartswebsteder

MyCyberPals hjemmeside kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der er kontrolleret og vedligeholdt af andre. Et link til andre hjemmesider er ikke en godkendelse af sådanne websteder og du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indholdet eller tilgængeligheden af sådanne websteder.

6 copyright

6.1 alle copyright, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder på hjemmesiden og dens indhold (herunder uden begrænsning hjemmeside design, tekst, grafik og alle software og kilde koder forbundet med hjemmesiden) er ejet af eller licens til MyCyberPals eller ellers bruges af MyCyberPals som tilladt ved lov.
6.2 i at få adgang til hjemmesidendu accepterer, at du vil få adgang til indhold udelukkende til din personlige, ikke-kommerciel brug. Ingen af indholdet downloadet, kopieres, reproduceres, overføres, opbevares, sælges eller distribueres uden forudgående skriftlig samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Dette udelukker downloading, kopiering og/eller udskrivning af sider med hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel privat brug kun.

7 ansvarsfraskrivelser og begrænsning af ansvar

7.1 webstedet leveres på en som er og som foreliggende grundlag uden repræsentation eller påtegning lavet og uden garanti af nogen art om udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.
7.2 i det omfang tilladt ved lov, MyCyberPals kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgetab eller skade uanset (herunder uden begrænsning tab af forretning, lejlighed, data, overskud) der opstårud af eller i forbindelse med brugen af hjemmesiden.
7.3 MyCyberPals giver ingen garanti, funktionaliteten af hjemmesiden vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at hjemmesiden eller den server, der gør det tilgængeligt er fri for virus eller noget andet, som kan være skadelige eller destruktive.
7.4 intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes for at udelukke eller begrænse MyCyberPals ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed af MyCyberPals eller af dets ansatte eller agenter.

8 godtgørelse

Du accepterer at skadesløsholde og holde MyCyberPals og dets medarbejdere og agenter skadesløs fra og mod alle passiver, advokathonorarer, skader, tab, omkostninger og andre udgifter i forbindelse med ethvert krav eller søgsmål mod MyCyberPals som følge af enhver overtrædelse af dig af disse vilkår og betingelser eller andre forpligtelser hidrørende ud af din brug af denne hjemmeside.

9 fratrædelsesgodtgørelse

Hvis nogen af disse vilkår ogBetingelser bør afgøres at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af enhver grund ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion så sådan sigt eller betingelse skal adskilles, og de resterende vilkår og betingelser skal overleve og forblive i fuld kraft og virkning og fortsat skal være bindende og kan håndhæves.

10 gældende lov

Disse betingelser og vilkår skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven og du underkaster sig hermed domstolene eksklusive jurisdiktion.

For yderligere information venligst Kontakt os