Voorwaarden

1 aanvaarding het gebruik van MyCyberPals termen en voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van MyCyberPals is uitsluitend onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden en bepalingen. Door het gebruik van de Website accepteert u volledig de bepalingen, voorwaarden en disclaimers opgenomen in deze kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.

2 creditcarddetails

MyCyberPals zal nooit vragen om Credit Card gegevens en vragen dat u het niet op een van de formulieren op {0 invoert}.

3 advies

De inhoud van MyCyberPals website vormen geen advies en moeten niet worden ingeroepen in maken of af te zien van u, enig besluit neemt.

4 verandering van gebruik

MyCyberPals behoudt zich het recht om te:
4.1 wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) de Website of enig deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving en u confirm dat MyCyberPals is niet aansprakelijk voor u voor een dergelijke wijziging of verwijdering en.
4.2 deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, en uw voortgezet gebruik van de Website na eventuele wijzigingen worden geacht te worden uw acceptatie van dergelijke veranderingen.

5 links naar Websites van derden

MyCyberPals website kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Een link naar andere websites is niet een goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites zijn.

6 copyright

6.1 alle auteursrechten, merken, tekeningen en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en haar inhoud (inclusief zonder beperking de websiteontwerp, tekst, afbeeldingen en alle software en source codes met de Website verbonden) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan MyCyberPals of anders gebruikt door MyCyberPals als toegelaten bedrijfsvoorschrift.
6.2 bij de toegang tot de Websiteu gaat ermee akkoord dat u zal toegang hebben tot de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen van de inhoud kan worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen, verkocht of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright houder. Dit sluit het downloaden, kopiëren of afdrukken van pagina's van de Website voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik alleen.

7 disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

7.1 de Website wordt geleverd op een AS IS en zoals beschikbaar basis zonder vertegenwoordiging of goedkeuring gemaakt en zonder garantie van welke aard of uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
7.2 voor zover toegestaan door de wet, MyCyberPals is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of schade welke (inclusief zonder beperking verlies van zakelijke, verkoopkans, gegevens, winst) die voortvloeienuit of in verband met het gebruik van de Website.
7.3 MyCyberPals geeft geen garantie dat de functionaliteit van de Website ononderbroken worden zal of vrij van fouten, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Website of de server die het ter beschikking stelt vrij zijn van virussen of iets anders die mogelijk schadelijke of destructieve.
7.4 niets in deze bepalingen en voorwaarden gelden om een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van MyCyberPals voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van MyCyberPals of die van haar werknemers of agenten.

8 vergoeding

U gaat ermee akkoord te vergoeden en MyCyberPals en haar werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot alle claims of vorderingen tegen MyCyberPals die voortvloeien uit een schending door u van deze voorwaarden of andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website houden.

9 severance

Als een van deze voorwaarden enVoorwaarden moeten worden vastgesteld om ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar om welke reden door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied dan dergelijke termijn of voorwaarde zal worden verbroken en de resterende bepalingen en voorwaarden zullen overleven en blijven in volledig kracht en effect en blijven bindend en uitvoerbaar zijn.

10 toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet en u hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons op