Vilkår

1 aksept bruk av MyCyberPals vilkårene

Din tilgang til og bruk av MyCyberPals er underlagt utelukkende til disse vilkårene og betingelsene. Du vil ikke bruke nettstedet på en måte som er ulovlig eller forbudt av disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet godtar fullt du vilkårene og ansvarsfraskrivelsene nevnt i denne merknaden. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.

2 kredittkortdetaljer

MyCyberPals vil aldri be om kredittkortinformasjon og be om at du ikke angir det på noen av skjemaene på MyCyberPals .

3 råd

Innholdet i MyCyberPals webområde utgjør ikke råd og bør ikke brukes som grunnlag i å gjøre eller avstå fra å gjøre noen beslutninger.

4 endre bruk

MyCyberPals har rett til:
4.1 endre eller fjerne (midlertidig eller permanent) nettstedet eller deler av den uten varsel og du confirm at MyCyberPals skal ikke være ansvarlig overfor deg for slik endring eller fjerning og.
4.2 endre disse vilkårene og betingelsene til enhver tid, og din fortsatte bruk av nettstedet etter eventuelle endringer skal anses din aksept av slike endringer.

5 lenker til tredjeparts nettsteder

MyCyberPals nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som er kontrollert og vedlikeholdt av andre. En kobling til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder og du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlig for innholdet eller tilgjengeligheten av slike nettsteder.

6 copyright

6.1 all opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter til nettsiden og innholdet (inkludert uten begrensning webdesign, tekst, grafikk og alle programvare og kildekoder forbundet med nettstedet) er eid av eller lisensiert til MyCyberPals eller ellers brukes av MyCyberPals mens tillatt rettslig.
6.2 i tilgang til nettstedetdu godtar at du vil få tilgang til innholdet utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingenting av innholdet kan dataoverførte, kopieres, reproduseres, overføres, lagret, solgt eller distribueres uten skriftlig samtykke fra innehaver. Dette utelukker de nedlasting, kopiering og/eller utskrift av sider med nettsiden for personlig, ikke-kommersielle hjemmebruk.

7 Ansvarsfraskrivelse og ANSVARSBEGRENSNING

7.1 nettstedet tilbys på en AS er og som tilgjengelig basis uten noen representasjon eller godkjennes laget og uten garantier av noe slag om uttrykt eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, krenkelse, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.
7.2 i den grad loven tillater, MyCyberPals vil ikke være ansvarlig for indirekte tap eller skade uansett (inkludert uten begrensning tap av virksomhet, mulighet, data, fortjeneste) som oppstårav eller i forbindelse med bruk av webområdet.
7.3 MyCyberPals garanterer ikke at funksjonaliteten til nettstedet vil være uten avbrudd eller feil gratis, at feil vil bli rettet eller at nettstedet eller serveren som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller noe annet som kan være skadelige eller destruktive.
7.4 ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal oppfattes å utelukke eller begrense ansvaret for MyCyberPals for død eller personskade som følge av uaktsomhet av MyCyberPals eller som ansatte eller agenter.

8 erstatning

Du samtykker i å holde MyCyberPals og ansatte og agenter skadesløse fra og mot alle forpliktelser, advokathonorarer, skader, tap, kostnader og andre utgifter noen krav eller handlinger rettet mot MyCyberPals som oppstår ved brudd av disse vilkår eller andre forpliktelser som oppstår ved bruk av dette nettstedet.

9 etterlønn

Hvis noen av disse vilkår ogForhold bør fastsettes å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig uansett årsak av en domstol med kompetent jurisdiksjon slike ord eller betingelsen fjernes og resterende vilkårene og betingelsene skal overleve og forbli i full kraft og fortsette å være bindende og gjennomførbar.

10 påkrever

Disse betingelsene og vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med loven og du underkaste herved seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt oss