Termeni

Utilizarea de MyCyberPals termenii şi condiţiile de acceptare 1

Accesul dumneavoastra si utilizarea MyCyberPals este exclusiv la aceşti termeni şi condiţii. Nu veţi utiliza site-ul pentru orice scop care este ilegal sau interzis de aceşti termeni şi condiţii. Prin utilizarea site-ului vă sunt complet accepta termenii, conditiile si declaratiile cuprinse în prezenta comunicare. Dacă nu acceptaţi aceşti termeni şi condiţii trebuie să încetaţi imediat utilizarea site-ului.

2 card de Credit detalii

MyCyberPals nu va cere detaliile cardului de Credit şi cererea că nu introduceţi o pe formularele pe MyCyberPals .

3 sfaturi

Conţinutul de site-ul MyCyberPals nu constituie sfaturi şi nu ar trebui să fie invocate în a face sau abţinerea de la a face, orice decizie.

4 schimbare de utilizare

MyCyberPals îşi rezervă dreptul:
4.1 modifica sau elimina (provizoriu sau definitiv), site-ul sau orice parte a acestuia, fără preaviz şi ai confirm că MyCyberPals nu va fi raspunzator pentru tine pentru orice schimbare sau eliminare şi.
4.2 modifica aceşti termeni şi condiţii în orice moment, şi utilizarea în continuare a site-ului următoarele orice modificări va fi considerată acceptarea dumneavoastră de astfel de schimbare.

5 link-uri către site-uri terţă parte

MyCyberPals site-ul poate include link-uri către site-uri terţă parte, care sunt controlate şi întreţinute de către alţii. Orice link către alte website-uri nu este o aprobare a acestor site-uri şi confirmaţi şi acceptaţi faptul că noi nu suntem responsabili pentru conţinutul sau disponibilitatea de orice astfel de site-uri.

6 dreptul de autor

6.1 toate drepturile de autor, mărcile comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală în site-ul şi conţinutul său (inclusiv, fără limitare, web design, text, grafică şi toate codurile de software şi sursă în legătură cu site-ul) sunt deţinute de sau licenţiate către MyCyberPals sau altfel utilizate de MyCyberPals permise de lege.
6.2 în accesarea site-uluiSunteţi de acord că veţi accesa conţinutul exclusiv pentru uz personal, non-comerciale. Nici unul din conţinut poate fi descărcat, copiat, reprodus, transmis, stocate, vândute sau distribuite fără prealabil scris consimţământul titularului dreptului de autor. Aceasta exclude descărcarea, copierea sau imprimarea de pagini de site-ul web pentru personal, non-comercial uz casnic numai.

7 de responsabilitate şi limitarea răspunderii

7.1 site-ul este furnizat ca este şi ca bază disponibile fără orice reprezentare sau aprobare a făcut şi fără garanţie de orice fel dacă explicite sau implicite, inclusiv dar nu limitat la garantiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, NEÎNCĂLCAREA, compatibilitatea, securitatea şi acurateţea.
7.2 în măsura permisă de lege, MyCyberPals nu va fi raspunzator pentru orice pierderi indirecte sau subsecvente sau daune orice (inclusiv, fără limitare pierderi de afaceri, oportunitate, date, profituri) care decurgdin sau în legătură cu utilizarea site-ului.
7.3 MyCyberPals face nici o garanţie că funcţionalitatea site-ului va fi neîntreruptă sau erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul sau serverul care îl face disponibile sunt lipsit de virusi sau orice altceva care pot fi nocive sau distructive.
7.4 nimic în aceşti termeni şi condiţii se nu vor exclude sau limita răspunderea MyCyberPals pentru deces sau vătămare corporală ca urmare a neglijenţei MyCyberPals sau a sale angajatii sau agentii.

8 despagubire

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi ţineţi inofensive de şi împotriva tuturor pasivelor, taxele legale, daune, pierderi, costurile şi alte cheltuieli privind orice pretentii sau acțiunile formulate împotriva MyCyberPals care rezultă din orice încălcare de către dumneavoastră a acestor termeni şi condiţii sau ce decurg din utilizarea acestui site MyCyberPals şi angajaţii şi agenţii.

9 compensatorii

Dacă oricare dintre aceste termeni şiCondiţiile se determină a fi incorectă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv de orice instanţă de jurisdicţie competentă, atunci astfel de termen sau condiţie trebuie să fie tăiate şi restul termenilor şi condiţiilor vor supravieţui şi ramane in plina forta si efect şi continuă să fie obligatorii şi executorii.

10 Legea guvernantă

Aceşti termeni şi condiţii se guvernate de şi interpretate în conformitate cu legea şi trimiteţi prin prezenta jurisdicţiei exclusive a instanţelor.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi